انتظار برای دردانه انتظار برای دردانه ، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 16 روز سن دارد

❤برایـ دردانــه ام❤

دخترمـــ تاجـ سرمـــ..

دختـــــرم،تــــاج سرم من و تــــو ،هر دو ز یکـــــ آغازیــــم تو همان مـــــادر فرداهایـــی،من همان دخـــــتر دیــــروزینم نقشه ی کهـــنه ی دیروزی مــن ،نقش فـــردای تو نیستــــــ خوبــــ مـــیدانم من،با همیــــن چشم نباید به جهانــتــــــ نگریستـــــ... کــــاش میدانستـــــــی مادرتـــــــ با همه هم نســــلانشــ.. بذرهـــــای بدوی میپاشید،تا تو با آن پسر همســایه هر دو،یکســـــان و برابر باشید تا اگر ســاده سلامش کردی کس نگوید که عجـبــــــ !عاشـــق بود! برسی تا به نهــــایتـــــ،تا بدان قلــــــه ی اوج که تـــو را لایــــق بود منع تصویر نگـــــردی هرگز نه به سبک و مدل ترسیمتـــــــ نه خدا نا...
27 بهمن 1395

نازنین ترین نازنین منـ

سلام دردانه ی بهشتی منـــ... این روزا دلم چقدر بی تاب است... گه گاهی انقدر غمگینم که میگویم ای کاش من می مردم و نجات می یافتم از این دنیا... ای  کاش... ولی خیال های با تو بودن دست از سرم بر نمی دارد تنها به عشق تو و تنها به امید روزهای با تو بودن  این آرززو را کنار می گزارم... تنها دلیل نفس کشیدنم به امید تو زنده ام.. ...
9 بهمن 1395
1